arena: Polsat Plus Arena Gdynia, 81-304 Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 8