SMS PZKosz II Łomianki

05-092 Łomianki, Stanisława Staszica 2
022 751 49 74, 022 751 49 74, smslomianki@pzkosz.pl