SMS PZKosz Łomianki

05-092 Łomianki, ul. Stanisława Staszica 2
22 751 4974, smslomianki@pzkosz.pl