SKK Polonia Warszawa

00-206 Warszawa, Konwiktorska 6 lok. 205
+48 22 6352062, skk@poloniawarszawa.com